Skip to main content

Đảng ủy

Số TT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử
Khối Đảng ủy xã 
1 Phan Thành Lý Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 0986551167 phanthanhlytc89ag@gmail.com
2 Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0939889224 nguyentuan.ubcm@gmail.com
3 Trương Minh Đông Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 0919608508 minhdonghdndldb@gmail.com