Skip to main content

Các xã tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm

Sáng ngày 28/12/2022, thị trấn Mỹ Luông tổ chức kỳ họp HĐND đánh giá kết quả tình hình thực hiện nghị quyết năm 2022; đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022 và nhiệm vụ thu, chi năm 2023.
Subscribe to Trả lời phản ánh kiến nghị của người dân