Skip to main content

PHÁT LỆNH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ

PHÁT LỆNH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
Chiều ngày 30/01/2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự  xã Long Điền B tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2024
Được biết, đợt tuyển quân này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phát lệnh gọi nhập ngũ 30 thanh niên. Thông qua hội nghị, nhằm giúp công dân nhập ngũ nắm chắc và hiểu rõ luật Nghĩa vụ quân sự, các văn bản của Chính phủ về nghĩa vụ quân sự đối với công dân, qua đó bồi dưỡng nhận thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ, ông Lâm Long Phú - Phó Chủ tịch UBND xã đã phát biểu động viên các thanh niên ổn định tư tưởng, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự phối hợp với các chi bộ, ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể  làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có con em nhập ngũ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thanh niên trúng tuyển thực hiện tốt nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.  Bên cạnh, để công tác đưa quân đạt yêu cầu, chỉ tiêu trên giao, từ nay đến ngày đưa quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã sẽ tiếp tục tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, thường xuyên đến các gia đình thanh niên trúng tuyển để nắm bắt diễn biến tư tưởng, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt các chính sách thăm hỏi, động viên để thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ./.

Thu Trang