Skip to main content

Làng nghề lò trấu ở Long Điền B

Làng nghề lò trấu ở Long Điền B 
- Qua nhiều thập niên, làng nghề lò trấu Long Điền B (Chợ Mới) vẫn nhộn nhịp. Cặp theo Tỉnh lộ 946, từ tổ 12 đến tổ 20, thuộc ấp Long Phú 2, dài 3-4 km, 2 bên vệ đường lò trấu chất san sát, chờ thương lái tới mua.

CÂU CHUYÊN “RAU ĐẮNG BIỂN”

Nằm trên địa bàn xã Long Điền B, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Diệp Quang, đi vào hoạt động từ năm 2020 đến nay, do vợ chồng Bác sỹ (BS) Nguyễn Ngọc Khuyên và Lê Minh Đạo đang công tác tại Trung tâm y tế huyện Chợ Mới đứng ra thành lập. Chủ yếu để chăm sóc, giáo dục, trị liệu các trẻ em “đặc biệt” bị rối loạn về phát triển, gặp khó khăn về ngôn ngữ, hành vi và nhận thức.

Làng nghề lò trấu Long Điền B

(AGO) – Qua nhiều thập niên, làng nghề lò trấu Long Điền B (Chợ Mới) vẫn nhộn nhịp. Cặp theo Tỉnh lộ 946, từ tổ 12 đến tổ 20, thuộc ấp Long Phú 2, dài 3-4 km, 2 bên vệ đường lò trấu chất san sát, chờ thương lái tới mua.
Subscribe to Sản phẩm địa phương