Skip to main content
STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành Sort ascending File văn bản
1 Số: 40/2024/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Long Điền B UBND Xã Long Điền B 11/01/2024 Tải về
2 số 2573/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc lấy ý kiến nhân dân đối với hồ sơ lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Chợ Mới UBND Huyện Chợ Mới 06/12/2023 Tải về
3 số 275/TB-TTDVĐGTS Thông báo đấu giá tài sản Khác 29/11/2023 Tải về
4 260/TB-TTDVDGTS Thông báo đấu giá tài sản Khác 22/11/2023 Tải về
5 1016/BC-UBND Kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (theo Quyết định số 766/QĐ-TTg) cung cấp dịch vụ công của xã Long Điền B từ ngày 13/11/2023 đến 17/11/2023 UBND Xã Long Điền B 20/11/2023 Tải về
6 980/BC-UBND Kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (theo Quyết định số 766/QĐ-TTg) cung cấp dịch vụ công của xã Long Điền B từ ngày 06/11/2023 đến 10/11/2023 UBND Xã Long Điền B 13/11/2023 Tải về
7 216/TB-SGTVT Thông báo về việc điều tiết giao thông để thi công, công trình Lắp đặt cống thay cầu xẻo Môn (Kml9+940), cầu Hào Thơ (Km20+640), đường tỉnh 946, huyện Chợ Mói, tính An Giang Khác 08/11/2023 Tải về
8 2277/QĐ-UBND Chứng nhận sản phẩm OCOP UBND Huyện Chợ Mới 30/10/2023 Tải về
9 TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ đăng kỹ đất UBND Xã Long Điền B 23/10/2023 Tải về
10 số 52-KH-ĐU Kế hoạch tổ chức hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2023 Khác 04/10/2023 Tải về
11 Số: 519 /PLĐTBXH Công văn V/v mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh lao động Khác 03/10/2023 Tải về
12 862/TB-UBND THÔNG BÁO Phân công cán bộ trực hỗ trợ viết hồ sơ và tạo tài khoản dịch vụ công cho người dân tại bộ phận một cửa xã Long Điền B UBND Xã Long Điền B 02/10/2023 Tải về
13 Số: 516 /PLĐTBXH “Về việc khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp và người lao động trong hộ gia đình phục vụ phân tích, dự báo thị trường lao động năm 2023” Khác 02/10/2023 Tải về
14 860/BC-UBND Báo cáo kết quả về chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp tháng 9 năm 2023 UBND Xã Long Điền B 29/09/2023 Tải về
15 TB-UBND Thông báo công khai hồ sơ đăng ký đất của Mai Trang UBND Xã Long Điền B 28/09/2023 Tải về
16 TB-UBND Thông báo Công khai hồ sơ đăng ký đất của Minh Mẫn, Ngọc Vân và Văn Thảo UBND Xã Long Điền B 25/09/2023 Tải về
17 819/TB-UBND Về việc niêm yết công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Lê Thị Dơi, sinh năm 1939, địa chỉ thường trú: ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang UBND Xã Long Điền B 21/09/2023 Tải về
18 Số: 2849/SLĐTBXH-LĐVL Công văn V/v thông báo mở lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, an toàn vệ sinh lao động Khác 18/09/2023 Tải về
19 787/TB-UBND THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Võ Thành Danh, sinh năm 1968, địa chỉ thường trú: khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang UBND Xã Long Điền B 08/09/2023 Tải về
20 785/TB-UBND THÔNG BÁO Phân công cán bộ trực hỗ trợ viết hồ sơ và tạo tài khoản dịch vụ công cho người dân tại bộ phận một cửa xã Long Điền B UBND Xã Long Điền B 05/09/2023 Tải về