Skip to main content

Công bố người phát ngôn

- Ông Phan Thành Lý - Chủ tịch UBND xã Long Điền B.

- Số điện thoại: 0986.551.167