Skip to main content

Thông tin đơn vị

- Địa chỉ: Tỉnh lộ 946, ấp Long Quới 2, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Điện thoại: 02963.617.254

- Email: longdienb@angiang.gov.vn