Skip to main content

Danh bạ

Số TT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử
Khối Đảng ủy xã  
1 Phan Thành Lý Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 0986551167 phanthanhlytc89ag@gmail.com
2 Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0939889224 nguyentuan.ubcm@gmail.com
3 Trương Minh Đông Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 0919608508 minhdonghdndldb@gmail.com
Khối Hội đồng nhân dân xã  
1 Trương Minh Đông Chủ tịch HĐND 0919608508 minhdonghdndldb@gmail.com
2 Phan Thị Bé Thảo Phó Chủ tịch HĐND 0838038099 hdndldb@gmail.com
Khối Mặt trận  
1 Lê Hữu Dương Chủ tịch MTTQVN xã 0985972726 leduongldb@gmail.com
2 Bùi Duy Điền  Phó Chủ tịch MTTQVN xã 0945724170 bduydien1984@gmail.com
3 Nguyễn Thị Huệ Thường trực MTTQVN xã 0936772112 nguyenhue018019@gmail.com
Khối Đoàn thể xã  
1 Trương Thị Thùy Trang Bí thư Đoàn TN xã 0989979173   
2 Bạch Thị Tân Trang Phó Đoàn TN xã 0328705206   
3 Lê Thị Tú Trinh Chủ tịch Hội Nông dân xã  0852684652  
4 Phan Hữu Hạnh Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã  0918686137  
5 Nguyễn Thị Thanh Lý Chủ tịch Hội Phụ nữ xã  0949021606  
6 Trương Thị Thùy Trang Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã  0396466700  
7 Phạm Thanh Trường Chủ tịch Hội CCB  0978122422  
8 Nguyễn Quốc Hương Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ  0337314176 chuthapdoldb@gmail.com
9 Trần Thị Chi Phan Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0356970765  
Cán bộ một cửa
1 Cao Thị Xuân Vui Thủ quỹ-văn thư-lưu trữ (tiếp nhận và trả kết quả) 0939526767  
2 Nguyễn Thị Bích Thu CC. TP - HT 0766962896 bichthucbht@gmail.com
3 Nguyễn Thanh Sang CC. TP - HT 0399581158 nguyenthanhsang342@gmail.com
4 Phạm Thủy Triều Dâng CC. VH - XH 0965151086  phamdang2793@gmail.com
5 La Hồng Thông Thạo CC. Địa chính –NN – Xây dựng và Môi trường 0374634795 thaoqldd08@gmail.com
6 Nguyễn Thị Trúc Ly CC. Địa chính –NN – Xây dựng và Môi trường 0342034520 nttlcb@gmail.com