Skip to main content

Danh sách cán bộ, công chức

Số TT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Hộp thư điện tử
Khối Đảng ủy xã  
1 Phan Thành Lý Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 0986551167 phanthanhlytc89ag@gmail.com
2 Nguyễn Văn Tuấn Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0939889224 nguyentuan.ubcm@gmail.com
3 Trương Minh Đông
Subscribe to cán bộ