Skip to main content

Tặng 16 phần quà cho các gia đình tiêu biểu

Hưởng ứng các hoạt động ngày Quốc tế hạnh phúc, chiều ngày 20/03/2023 , Ban công tác gia đình trẻ em xã Long Điền B đã đến thăm và trao quà cho 16 gia đình tiêu biểu. Đây là các gia đình tiêu biểu nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa, sống hòa thuận, hạnh phúc, là nững tấm gương tiêu biểu trong việc nuôi dạy con cháu thành đạt, ngoan ngoãn, phát triển kinh tế gia đình có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các chính sách của đảng, pháp luật của  nhà nước và khu dân cư, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện tại địa phương

Subscribe to tặng quà