Skip to main content

Đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương

Đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương 
Sáng ngày 29/1/2024, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Long Điền B phối hợp với xã đoàn tổ chức lễ chào mừng các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về xây dựng quê hương. 
 Theo đó, qua thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, các quân nhân xuất ngũ lần này đã phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được trở về quê hương, các quân nhân hứa quyết tâm phát huy ý chí của anh bộ đội cụ Hồ, sống và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục cống hiến công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Thông qua hoạt động thể hiện sự quan tâm của Cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương đối với quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương, tạo ấn tượng tốt đẹp, giáo dục thanh niên trước khi nhập ngũ và sau khi hoàn thành NVQS, đồng thời khích lệ quân nhân hoàn thành NVQS giữ vững và phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh./.

Thu Trang