Skip to main content

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI
Chiều ngày 25/12/2023, Hội Cựu chiến binh xã Long Điền B tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023
Trong năm 2023, Hội Cựu chiến binh xã thường xuyên quán triệt đến cán bộ, hội viên luôn phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia các phong trào cách mạng do Hội và địa phương tổ chức. Triển khai trong toàn Hội tích cực tham gia phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” hàng năm, đặc biệt cán bộ, hội viên luôn tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao do đơn vị, địa phương phát động. Tham gia các phong trào xã hội từ thiện và các mô hình Dân vận khéo do Khối vận xã, Mặt trận xã triển khai. Phối hợp cùng với cán bộ xóa đói giảm nghèo, các ấp và các tổ vay vốn do Hội phụ trách tiến hành rà soát, bổ sung các hộ dân có nhu cầu vay vốn. Đồng thời phối hợp xử lý nợ đến hạn, quá hạn đối với các hộ vay. Đã phối hợp giải ngân, đáo hạn, gia hạn được 84 hộ vay với số tiền 2 tỷ 190 triệu đồng; Thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên CCB trong dịp tết Nguyên Đán đã hỗ trợ 9 phần quà cho các chi hội trưởng, UVBCH Hội và vận động 5 phần quà hỗ trợ hội viên khó khăn với số tiền 3 triệu 120 ngàn đồng; Đề xuất về Huyện hội sửa chữa nhà hư hỏng cho 02 hộ hội viên. Thăm 1 hội viên bệnh với số tiền 270 ngàn đồng, vận động hỗ trợ thường xuyên cho 1 hội viên nghèo mỗi tháng 10kg gạo. Phối hợp Đoàn Thanh niên thăm, tặng quà cho 2 hội viên là thương bệnh binh với số tiền 800 ngàn đồng qua đó động viên các chú tiếp tục giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, làm gương để các thế hệ thanh niên, con cháu noi theo. Phối hợp vận động thanh niên lên đường nhập ngũ được 10/10 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao; tham gia tuần tra cùng Công an được 74 lượt đồng chí tham gia; phối hợp cập nhật thông tin theo Đề án 06 cho hội viên CCB, đã cập nhật thông tin 94 hội viên; Phối hợp trạm y tế diệt lăng quăng tại các ấp trên địa bàn xã với 47 lượt đồng chí tham gia;Tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm, vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh tại 4 ấp Long Phú 2, Long Quới 2, Long Thành, Long Thuận với 240 người tham dự. Phối hợp với các đoàn thể xã vệ sinh, trồng hoa tại bờ kè ấp Long Quới 1, đường vành đai ấp Long Quới 2 với 14 đồng chí tham gia. Phối hợp tổ chức trồng hoa tại ấp Long Phú 2, kết quả trồng được 150 cây kèn hồng, chiều dài khoảng 300m./.

Thu Trang