Skip to main content

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Sáng ngày 14/12/2023, Đảng ủy xã Long Điền B tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, đồng chí Huỳnh Văn Sáu- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới đã đến dự
Năm qua, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị đã nổ lực tập trung triển khai thực hiện 14/14 chỉ tiêu vượt và đạt Nghị quyết đề ra, đồng thời thực hiện 40/40 đầu công việc đạt và vượt so với kế hoạch năm trên các lĩnh vực như: thực hiện các giải pháp phát triển KTXH, bà con nông dân trồng lúa trúng mùa được giá tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, ANCT-TTATXH được giữ vững, giao quân về trên đạt chỉ tiêu huyện giao, tình hình các loại dịch bệnh truyền nhiễm ở người cơ bản được kiểm soát. Đến nay xã đạt 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu nông thôn mới và 18/19 tiêu chí, 74/75 chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao. Công tác vận động quần chúng được thực hiện tốt, vận động nhân dân đóng góp được trên 3 tỷ 700 triệu đồng, đạt 186,54%; phong trào thi đua “ Dân vận khéo” và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới thực hiện đạt 100%. Thực hiện tốt công tác cán bộ, điều động, luân chuyển; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm, cử 5 đồng chí học lớp trung cấp LLCT, 5 đồng chí học lớp sơ cấp LLCT, 7 đồng chí học lớp cập nhật LLCT
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Sáu- Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Chợ Mới ghi nhận và đánh giá cao những thành quả mà đảng bộ, chính quyền xã đã đạt được trong năm 2023. Bên cạnh,  những thành tựu đã đạt được, đồng chí đề nghị đảng bộ cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra năm 2024 như: thực hiện chuyển dịch cây trồng theo quy hoạch; sắp xếp trật tự khu vực buôn bán các tiểu thương ở các chợ; tổ chức giải tỏa hành lang lộ giới, vệ sinh cảnh quan môi trường thường xuyên phối hợp với các ngành kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường; kiểm tra hệ thống cống, bọng, kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho sản xuất nông nghiệp; công tác cải cách thủ tục hành chính, TTATXH, công tác tuyển quân, thực hiện luật dân chủ cơ sở; công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên hiện nay../.

1

2

Thu Trang