Skip to main content

Nhà thờ Giáo Xứ Ông Chưởng

1

Nhà thờ Giáo Xứ Ông Chưởng
Bổn Mạng: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (1/1)
Số giáo dân: 850
Giờ lễ:
Chúa nhật: 4:30  -  18:00
Ngày thường: 4:30  -  18:00
Địa chỉ: Long Phú 1, Long Điền B, Chợ Mới, An Giang. ( Bản đồ )
Chánh xứ Linh mục: Vincente Bùi Tuấn Hiếu
Phó xứ: Linh mục
Năm thành lập: 1872