Skip to main content

RA QUÂN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023

RA QUÂN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023
Sáng ngày 11/08/2023, xã đoàn Long Điền B  tổ chức ra hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến  và giải quyết thủ tục hành chính  cho người dân
Tại chương trình đã thực hiện hỗ trợ cho cán bộ, người dân tải ứng dụng VNeiD, kích hoạt tài khoản và kết hợp giấy tờ định danh điện tử mức  độ 1. Qua đó, xã đoàn đã hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 19 lượt người dân trên địa bàn./.
 

1      

2

Thu Trang