Skip to main content

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN TỈNH THẨM ĐỊNH XÉT, CÔNG NHẬN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN TỈNH THẨM ĐỊNH XÉT, CÔNG NHẬN XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
Sáng ngày 17/01/2024,  Đoàn công tác do ông Phạm Thái Bình- Phó Chánh văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã đến xã Long Điền B, huyện Chợ Mới thẩm định, xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Đoàn Thanh Lộc- Phó chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, ông Huỳnh Văn Sáu- Trưởng Ban Dân vận huyện ủy- Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng lãnh đạo và cán bộ phụ trách các tiêu chí nông thôn mới các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện, Phòng Tài nguyên và Môi Trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin…
Với phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau” kết hợp “Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền vận động mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, giúp người dân hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao là “của dân, do dân, vì dân” tạo sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực trong nhân dân. Đến nay, xã Long Điền B đã thực hiện đạt 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình triển khai thực hiện từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 đến nay, tổng kinh phí đã huy động thực hiện là 99 tỷ 315 triệu đồng trong đó nhân dân đã đồng tình hưởng ứng, đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 46 tỷ 605 triệu đồng, chiếm 46,92%.
Sau khi đoàn khảo sát kiểm tra thực tế; thẩm định kết quả thực hiện và hồ sơ minh chứng bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và thẩm định hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao cấp huyện và cấp xã. Kết luận buổi làm việc, ông Phạm Thái Bình- Phó chánh văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đánh giá địa phương cơ bản đạt các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số sai sót về số liệu báo cáo chưa khớp với hồ sơ cần phải chỉnh sửa, rà soát lại, các đơn vị sở, ngành liên quan cần hỗ trợ địa phương sớm hoàn thành các số liệu báo cáo cho thống nhất. Bên cạnh, địa phương cần quan tâm về cảnh quang môi trường như một số tuyến kênh, mương, cống bọng cần ra quân vệ sinh,  đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông  tạo vẻ mỹ quan và tạo điều kiện thuận lợi cho viêc lưu thông ; vận động người dân tham gia thêm  nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp và nâng cao chất lượng hợp tác xã cũng như các sản phẩm OCCOP..././

1

2

3

Thu Trang- Bảo Dinh ( TTVHTTTT)