Skip to main content

Tọa đàm truyền thông nâng cao hiệu quả công tác xây dựng NTM

Tọa đàm truyền thông nâng cao hiệu quả công tác xây dựng NTM
Sáng ngày 26/12/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang tổ chức buổi tọa đàm truyền thông nâng cao hiệu quả công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Long Điền B. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới Tỉnh; Đại diện Ban KTXH của Hội Nông dân tỉnh; Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Mới, cùng hơn 50 bà con nông dân đến dự.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu được thông tin một số kết quả đã đạt được trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và ở địa phương, cùng nhiệm vụ trọng tâm và một số vấn đề cần lưu ý trong triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương; Phân tích những khó khăn, vướng mắc trong khi triển khai thực hiện; Thông tin các hoạt động hỗ trợ đối với người dân trong khuôn khổ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại Tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu còn được đại diện Hội Nông dân tỉnh triển khai một số thông tin về vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng Nông thôn mới, như: một số kết quả chủ yếu đã đạt được thời gian qua và định hướng các hoạt động trọng tâm nhằm phát huy vai trò nồng cốt của nông dân trong xây dựng Nông thôn mới.
Thông qua buổi tọa đàm nhằm đẩy mạnh và triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông về xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, phát huy vai trò chủ động tích cực của nông dân và phụ nữ nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới tại địa phương./.

1

2

Thu Trang- Hải Đăng ( Trung tâm VH – TT – Truyền thanh huyện)